Garofalo in the 90s


Total smoke show.

reply

yeah, she was smoking snot

reply