MovieChat Forums > Oro, Plata, Mata (1982) Discussion > Favorite Filipino Directors

Favorite Filipino Directors


Mike de Leon--- Kisapmata
Mario O'Hara--- Tatlong Taong Walang Diyos
Peque Gallaga--- Oro, Plata, Mata
Lino Brocka---- Insiang
Ishmael Bernal--- Himala

reply

I totally agree Mata is a great director

replywhat do you mean?
mata is part of the title of the movie

reply